Główna | Rejestracja | Wejdź | RSSNiedziela, 11.18.2018, 10:13 PM

SP Fundacji Elementarz w Jankowicach

Menu
Kategorie
Moje artykuły [363]
Formularz logowania

Artykuły

Główna » Artykuły » Moje artykuły

Komunikat w sprawie nowego wzoru legitymacji szkolnej uczniów.
 • Od dnia 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23). Określono w nim nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół. Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna. 

 • Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 (symbol MEN-I/50/2) mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, ze wskazanym powyżej zastrzeżeniem wpisania numeru PESEL lub odpowiednio serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według

dotychczasowego wzoru nr 67 (symbol MEN-I/51/2) może być, na pisemny wniosek

rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a (symbol - MEN-I/50a-N/2). Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.

 

Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia

do ulgowych przejazdów

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia

odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego do ukończenia

gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub

ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej,

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

 

1) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne;

2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: BeataK (06.28.2015)
Wyświetleń: 226 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
godło
Wyszukiwanie
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek

 • Copyright MyCorp © 2018
  Kreator witryn - uCoz